Biomasse-databasen

www.biomasse.agropark.dk

Til Agro Business Park A/S, Viborg Amt, Danmarks Jordbrugsforskning og Bioenergigruppen på Institut for Miljø & Ressourcer, DTU har vi lavet en database, aktørerne kan bruge til at lagre oplysninger om diverse biomasser og søge heri, samt mulighed for at eksportere data fra søgeresultater til Excel. Databasen er bygget på en MySQL-database og leverer ganske mange og avancerede muligheder for søgning blandt mange faktorer. En stærk applikation med mange brugsmuligheder.

Referencer

grainit
www.grainit.net
Kundeportal
Vestjyllands Andel
Kundeportal
Danish Agro
WEBStech
www.senssilage.info