Agronicher

www.agronicher.dk

Formålet med hjemmesiden er at samle viden og skabe interesse for udvikling af nicheprodukter i jordbrugserhvervet. På hjemmesiden findes informationer, inspiration, netværksoplysninger og relevante links.

Hjemmesiden har en række brugeropdelte faciliteter, hvor det bl.a. er muligt at oprette nye projekter på egne hjemmesider. Bl.a. er der til et af de tilknyttede projekter oprettet 21 producent-hjemmesider, hvor de enkelte producenter selv kan gå ind og redigere i hjemmesiden.

Ønsker administrator at oprette flere hjemmesider, klikker han sig frem, indtil siden er færdig. Der er tilknyttet en vidensbank, hvor brugere kan tilføje viden, læse viden og spørge ind til viden. Noget af det er offentligt tilgængeligt og noget af det er brugerspecifikt. Til alle styregrupper i de enkelte projekter er der tilknyttet intranet, så man nemt kan udveksle oplysninger.

Kontakt os for at høre mere om dette komplekse system.

Referencer

grainit
www.grainit.net
Kundeportal
Vestjyllands Andel
Kundeportal
Danish Agro
WEBStech
www.senssilage.info