Kundeportal med shopløsning til Vestjyllands Andel

Vestjyllands Andel

Vestjyllands Andel er hovedsageligt beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Vestjyllands Andel har en omsætning i niveauet 1,6 mia. kr

Til Vestjyllands Andel har vi lavet en kundeportal. Kundeportalen indeholder en shop/bestillingsdel, stamdata-oversigt med mulighed for opdatering heraf, ordrehistorik over bestillinger, der af afgivet både via kundeportalen og via andre kanaler, herunder gennem kundecentret, download af kontoudtog, fakturaer, afregningsnotaer ved salg af afgrøder, udtræk af data til effektivitetskontrol, købsstatistik, oversigt over kontrakter og restmængde herpå, overblik over økonomiske forhold mv.
Shop-delen indeholder både specialprodukter fremstillet til den enkelte kunde, samt et generelt sortiment, herunder også et sortiment fra et af Vestjyllands Andels datterselskaber, således at kunden oplever en one-stop-shop og dermed letter samhandlen mellem Vestjyllands Andel og kunden.

Kundeportalen snakker sammen med flere bagvedliggende systemer, således at den afspejler de data, man arbejder med i de øvrige systemer og at data ikke skal vedligeholdes flere steder. Alle ordrer afleveres automatisk i ordresystemet hos Vestjyllands Andel til videre behandling, inden de fortsætter ud på fabriksanlæggene eller til vareturs-terminalen.

landIT’s opgave har været sparring omkring forretningsmodel til kundeportalen, kravspecifikation, den tekniske udvikling (programmering) af løsningen og implementering til bagvedliggende systemer, sparring omkring implementering i organisationen og hos kunder, uddannelse af medarbejdere, projektledelse, samt drift af løsningen. Arbejdet blev påbegyndt 1. dec 2011 og portalen gik online 1. marts 2012 og er foregået i tæt samarbejde med Vestjyllands Andel hele vejen.

Jesper Bilberg, Salgs- og Marketingschef hos Vestjyllands Andel fortæller:

"Vi har i Vestjyllands Andel arbejdet sammen med landIT om udviklingen af vores kundeportal.
Vores oplevelse med landIT har været særdeles positivt.
Møderne er korte og effektive - Alt kan som udgangspunkt laves, og derefter er der ikke langt fra tanke til handling.

I sådan en proces vil der tit opstå små fejl og mangler, men straks vi henvender os med et problem, bliver der taget hånd om det, med hurtig tilbagemelding om at det er løst.

Vore kunder roser Portalen, med ordene: Det er nemt at finde rundt og bestille vare.
Vore medarbejdere er også særdeles tilfredse, da de kan se der med kundeportalen er en lettelse for kunderne i deres hverdag."
 

Referencer

grainit
www.grainit.net
Kundeportal
Vestjyllands Andel
Kundeportal
Danish Agro
WEBStech
www.senssilage.info