Kundeportal med shopløsning til Danish Agro

Danish Agro

Kundeportal med shopløsning til Danish Agro.

Danish Agro-koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. Koncernen er hovedsageligt beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Danish Agro-koncernen beskæftiger ca. 1800 medarbejdere og vil i 2011 nå en omsætning i niveauet 14 mia. kr

Til Danish Agro har vi lavet en kundeportal. Kundeportalen indeholder en shop/bestillingsdel, stamdata-oversigt med mulighed for opdatering heraf, ordrehistorik over bestillinger, der af afgivet både via shoppen og via andre kanaler, herunder gennem kundecentret, download af kontoudtog, fakturaer, afregningsnotaer ved salg af afgrøder, udtræk af data til effektivitetskontrol, købsstatistik, oversigt over kontrakter og restmængde herpå, overblik over økonomiske forhold mv.
Shop-delen indeholder både specialprodukter fremstillet til den enkelte kunde, samt et generelt sortiment, herunder også et sortiment fra et af Danish Agros datterselskaber, således at kunden oplever en one-stop-shop med ca 10.000 varenumre.

Kundeportalen snakker sammen med flere bagvedliggende systemer, således at den afspejler de data, man arbejder med i de øvrige systemer og at data ikke skal vedligeholdes flere steder. Alle ordrer afleveres automatisk i ordresystemet hos Danish Agro til videre behandling, inden de fortsætter ud på fabriksanlæggene eller til vareturs-terminalerne.

I den del af forretningen, som kundeportalen primært vedrører, håndteres der ca 500.000 ordrer om året, 1.000.000 tons foder og 30.000 kunder og der er en ambition om, at bl.a. 25% af foderbestillingerne skal afleveres via shopløsningen inden for de første 12 måneder af dens levetid.

landIT’s opgave har været udvikling af forretningsmodel, kravspecifikation, den tekniske udvikling (programmering) af løsningen og implementering i bagvedliggende systemer, implementering i organisationen, projektledelse, samt drift af løsningen. Arbejdet blev påbegyndt 1. dec 2010 og portalen gik online 1. marts 2011 og er foregået i tæt samarbejde med Danish Agro hele vejen.

Peter Andersen, IT direktør i Danish Agro koncernen fortæller: ”Danish Agro har med landIT oplevet en usædvanlig engageret leverandør, som har fuldstændig styr på disciplinerne indenfor E-handel. Vi havde erfaring med landIT fra udviklingen af webshop for vores datterselskab Vilofarm. En webshop der i øvrigt vandt årets e-handelspris i 2010, så vi havde høje forventninger til samarbejdet. Resultaterne er indtil videre uhørt gode. Vi har siden opstarten af kundeportalen oplevet en markant vækst i vores kunders anvendelse af vores on-line værktøjer, og den ser ikke ud til at stoppe.  Medarbejderstaben i Danish Agro har taget fantastisk godt imod løsningen hvilket selvfølgelig gør den nemmere at markedsføre overfor vores kunder. Det tekniske setup i løsningen har givet os helt unikke muligheder for at opnå ægte krydssalg til vores kunder med varer i sortimentet fra både Danish Agro og Vilofarm. Den logistikmæssige håndtering klares i de bagvedliggende systemer.  Løsningen har efter 3 uger i luften dagligt mere end 250 besøgende kunder og dette tal  vokser dag for dag. ”
 

Referencer

grainit
www.grainit.net
Kundeportal
Vestjyllands Andel
Kundeportal
Danish Agro
WEBStech
www.senssilage.info