Allindemagle Landbrug

www.allindemaglegaard.dk

Til Allindemagle Landbrug har vi lavet en hjemmeside, hvor Kim, der ejer Allindemaglegård, kan fortælle om, hvad der foregår på gården. Hjemmesiden opdateres vha. et browserbaseret CMS og indeholder desuden et par "landmands-elementer", nemlig et modul til visning af nøgletal og et til visning af markplanen.

Referencer

grainit
www.grainit.net
Kundeportal
Vestjyllands Andel
Kundeportal
Danish Agro
WEBStech
www.senssilage.info