Extranet til Indre Mission

Indre Mission

Extranettet består af et site, hvor Indre Missions medarbejdere både på hovedkontoret og fordelt rundt i landet får mulighed for at dele filer, oplysninger og medier. Brugerne importeres med brugeroplysninger fra Indre Missions interne systemer. Brugerne er opdelt i grupper, der ligeledes importeres. Der er forskellige adgangsniveauer for de enkelte brugere og mulighed for at tildele adgang på gruppeniveau.

Referencer

grainit
www.grainit.net
Kundeportal
Vestjyllands Andel
Kundeportal
Danish Agro
WEBStech
www.senssilage.info