Agro Partnere A/S

Extranet


Agro Partnere A/S er et indkøbsselskab hvor basis er at foretage og koordinere indkøb for selskabets aktionærer bestående af 60 af de største danske svineproducenter.

Til Agro Partnere A/S har vi lavet et website med tilhørende intranet. Intranettet benyttes af selskabets aktionærer til overblik og registreringer i forbindelse med indkøb gennem selskabet.. Det hele styres af Agro Partnere selv via et admin-område.

Intranet delen indeholder bl.a. nyhedsområde til håndtering af forskellige former for relevante nyheder, dialogforum for aktionærerne, både til dialog gennem kommentarer og mulighed for nyheder, samt chat mellem Agro Partneres medarbejdere.
Herudover leverandør-oversigt over alle leverandører, deres kontaktdata/kontaktpersoner samt deres aftaler med Agro Partnere – samt forskellige skemaer til opsamling af data fra aktionærerne i forbindelse med disses samhandel med selskabet og selskabets partnere.
Intranettet tjener således som det sted, hvor alle kan få den information, der er nødvendigt for at drive en virksomhed som Agro Partnere og foretage de fælles indkøb, som virksomheden har som basis.

Sitet er opbygget i vores standard CMS, der med let tilpasning har kunnet matche Agro Partneres ønsker og behov. Vi har foruden teknikken også lavet brugerfladen og medvirket til inputs til, hvordan de bedste resultater opnås ved udrulning af et intranet på denne måde.

Da Agro Partnere agerer med landmænd og virksomheder, der er leverandører til landmænd, har landIT haft nemt ved at sætte sig ind i de specielle behov og forhold, som gør sig gældende for landbruget og dets følgeindustri – idet landIT arbejder med en del andre kunder inden for denne branche og derfor har stor kendskab hertil.
 

Referencer

grainit
www.grainit.net
Kundeportal
Vestjyllands Andel
Kundeportal
Danish Agro
WEBStech
www.senssilage.info